Fredag den 30. oktober 2020

På grund af Covid-19 situationen er alt mødeaktivitet suspenderet indtil  videre. Straks der forelægger ændringer i sistuationen vil disse fremgå af hjemmesiden.