Søsterloge nr. 191 Andalucia I.O.O.F.

 

Velkommen til søsterloge Andalucia nr. 1 

Søsterloge Andalucia nr. 1 - holder møde d. 2. og 4. mandag i hver måned

Møderne starter kl. 19.00 - men vi mødes gerne i god tid før mødets start til hyggelig snak.

Logens adresse er;

Avenida de Los Boliches 108, Edificio Bourgainvilla,29640  Fuengirola

 

Logemøderne begynder kl. 19.00 og er opdelt i en officiel del, der foregår i logesalen med gradearbejde, officielle meddelelser m.v.  mødet er altid styret af en fast dagsorden.

Og den selskabelige del, som foregår i selskabslokalet, hvor vi hygger os med spisning, sang og forskellige kulturelle indslag.


Prisen pr. gang afhænger af individuelt forbrug, men ligger på ca. 15.00 € eksklusive drikkevarer.

Logemøderne slutter altid omkring kl. 23.00.

Påklædningen til logemøderne er obligatorisk kort, sort kjole/nederdel. 
Ved festlige lejligheder lang, sort kjole/nederdel og hvide handsker. 
Søstrene bærer altid sorte strømper og sorte sko.

Venskab, Kærlighed, Sandhed  

symboliseret ved de tre kædeled.

 

de tre kaedeled 20 17f9f6 

Ordenens og dermed logens formål er tæt knyttet til Den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark, I.O.O.F. og har følgende ordlyd:

"At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin bedste evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse."

Altså meget tydeligt et etisk mål for mennesker, som tror på et højeste væsen. Der kræves dog intet tilhørsforhold til eksisterende religioner eller bevægelser.

Odd Fellow Ordenens virke er opdelt i to: Det indadvendte og det udadvendte arbejde.

Det indadvendte arbejde foregår på logemøderne, som er fulde af traditioner og ceremonier. Dels med såkaldt grade arbejde, et forum for etisk belæring, og dels med foredrag om informative og kulturelle emner, alt sammen for:

·         at belære og belæres af det enkelte menneske

·         at forene livets mange sider til en helhed

·         at være mod andre, som vi ønsker, at andre skal være mod os og vore

·         at hjælpe os selv ved at hjælpe andre.

 

Det udadvendte arbejde udøves gennem en række fonde med prisuddelinger til humanitære formål.

 

Påklædningen til logemøderne er obligatorisk kort, sort kjole/nederdel.
Ved festlige lejligheder lang, sort kjole/nederdel og hvide handsker. 
Søstrene bærer altid sorte strømper og sorte sko.

Økonomien i logelivet er baseret på et kontingent på 130 € halvårligt.
Derudover gebyrer på € 70 i forbindelse med optagelse og € 40 for tildeling af grader, tre i alt.
Der dækker Odd Fellow Ordenens valgsprog:

Venskab, Kærlighed, Sandhed  

symboliseret ved de tre kædeled.

 

de tre kaedeled 20 17f9f6 

 

Efter opnåelsen af de tre grader kan logesøstre også deltage i andre ordensaktiviteter styret af Den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark, I.O.O.F.