Lidt historie

Søsterloge Andalucia nr. 1, I.O.O.F - holder til I en 11 etages ejendom – og har til huse I hele stue etagen og den tilhørende kælder etage.

I starten af 1980´erne var kælder etagen ejet af en forening der hed Estrella Danesa som var stiftet af nogle frimurer brødre, der havde finansieret købet af hele underetagen.

Det har ikke været muligt helt præcist at finde ud af hvornår etagen første gang blev brugt til loge.

Men november 2015 har en af de første frimurer loger 30 års jubilæum.

Starten på den første Odd Fellow søster loge i Spanien under dansk jurisdiktion

I 1997 forespurgte nogle af frimurernes hustruer om de kunne lave en lejeaftale med henblik på, at afholde møder i den daværende Odd Fellow gruppe – og en sådan leje-aftale kom i stand, til en særdeles fordelagtig lejepris.

Før hvert eneste møde må søstrene ”dække” logen med bagtæpper ved alle embedsstolene – flytte pulte til Undermester – kasserer – assistenter – alter samt eksmester stol.
Fordi lokalerne er indrettet til frimurer brug. 

I starten spiste man også i selv loge salen. Det foregik på følgende måde, man dækkede bordene og stillede dem klar bag logens bagtæpper – og når søstrene så havde afsluttet loge mødet blev alle bagtæpper taget ned og logens remedier og regalier blev pakket væk. Så blev bordene løftet ind i loge salen og måltidet kunne nydes.

I skrivende stund 2015 – pakker søstrene og brødrene stadig logen sammen efter hvert møde.

Den 13. februar 1998 – blev selve salen indviet til brug for Odd Fellow Ordenen.

Den 13. februar 1998 – blev selve salen indviet til brug for Odd Fellow Ordenen af alle de søsterlige storembedsmænd med broder storsire Hans Pedersen i spidsen.

Alle de nødvendige effekter var bragt ned fra Danmark.

Den 14. februar 1998 – Installation af søster loge Andalucia nr. 1, I.O.O.F

Dagen efter d. 14. februar 1998 – institueredes den første Odd Fellowloge under dansk jurisdiktion i Spanien og efterfølgende installeredes de første  embedsmænd i søsterloge Andalucia nr. 1  med efterfølgende festloge.

Det lykkedes søstrene, at opnå tilladelse fra brandvæsenet således, at der kunne opstilles stole og laves ståpladser til næsten 100 søstre og gæster – så der var trangt i den lille loge sal under selve institueringen og den efterfølgende installation. 

En fantastisk oplevelse – som de færreste Odd Fellows har fornøjelsen af at opleve.

Den efterfølgende festmiddag blev holdt på hotel Mijas i Mijas. Fordi alle de mange gæster og honoratiores naturligvis ikke kunne være i vores lille loge sal.

Som nystartet loge havde søsterloge Andalucia brug for næsten alting – men søstrene fik meget hjælp fra brødre og søstre i Danmark, ligesom storembedsmændene var behjælpelige på alle måder.

Søsterloge Andalucías tæppe er prydet af et nøjsomt oliventræ som står smukt i den røde jord – dette tæppe blev syet af en søster i Danmark og bragt til solkysten. 

Blandt de mange pragtfulde gaver var en meget smuk og gammel symbol tavle som logen fik lov til at ”låne” på ubestemt tid.

Det altseende øje blev foræret af en søster hvis mand er en kendt maler og Overmester´s hammer fik søstrene foræret af Frimurer logen ”Sydkorset”. Dette er blot et lille udpluk af de mange gaver søsterlogen modtog fra Storlogen, forskellige loger samt søstre og brødre.

Som et kuriosum kan fortælles, at der blev overflyttet søstre fra 10 loger i Danmark, hvor der i årene forinden var blevet indviet søstre med henblik på at starte søsterlogen i Spanien.

Vor moderloge var søsterloge nr. 76 Sct. Helene som havde indviet 10 søstre og givet dem de efterfølgende grader.

På den måde lykkedes det søstrene at starte et rigtigt loge liv, med pragtfulde gaver og masser af dejlige minder.

År 2000 – ADAM og en ny spisesal.

Som det er tydeligt for enhver var det logernes største ønske, at have en rigtig spisesal og stor var glæden da det blev muligt, at købe stueetagen som dengang blev brugt som gymnastik og trænings sal.

I forbindelse med købet af stueetagen – stiftede man en forening som forkortet hedder ADAM eller ”Association De Amigos de Masoneria”. Foreningen blev stiftet med henblik på drift og administration af faciliteterne.  Foreningens stiftere og første bestyrelse bestod af;

1 repræsentant for Odd Fellow søsterlogen, 2 repræsentanter fra de engelske loger – 2 repræsentanter fra den norske frimurerloge og 1 fra den danske frimurerloge.  

Da søstrene er lejere i bygningen – tilbød disse at hjælpe med praktiske ting i forbindelse med ombygningen af stueetagen. På den måde blev et givtigt samarbejde tømret fast sammen. Loge lokalerne blev på dette tidspunkt brugt af i alt 9 loger af forskellige nationaliteter, herunder 1 Odd Fellow søsterloge og 8 frimurerloger.

I løbet af sommeren 2000 blev den nuværende spisesal færdig og salen blev døbt, ” Munch salen” til ære for den daværende ordførende mester i Sydkorset som døde under ombygningen.

Minde plaketten blev opsat på en af søjlerne - da salen blev indviet, ved et fælles arrangement for alle brugerne af lokalerne.

År 2001 – Odd Fellow gruppen af brødre.

I år 2001 – beslutter brødrene i Odd Fellow gruppen, at holde deres møder i loge lokalerne.

År 2003 – Odd Fellow broder loge Costa del Sol nr. 1

Den 15 november blev gruppen af Odd Fellow brødre institueret som loge med navnet, ”Costa del Sol nr. 1”

Nu var loge lokalerne endnu engang rammen om tilblivelsen af en ny Odd Fellow loge under dansk jurisdiktion. Da begge Odd Fellow logerne har medlemmer af forskellig skandinavisk nationalitet, havde brødrene den fantastiske oplevelse, at Storsirerne fra Danmark, Norge, Sverige og Finland indsatte de valgte embedsmænd i deres stole.  En enestående begivenhed.

Et fornemt eksempel på fint samarbejde på tværs af nationale grænser og juristdiktion.

År 2015

I dag bærer loge lokaliteterne præg af at der er mange brugere og der hersker en god og ordentlig tone imellem de forskellige loger, selvom vi er flere forskellige Ordens institutioner repræsenteret.

ADAM – ”Association De Amigos de Masoneria” er stadig rammen om det samarbejde der foregår omkring forandringer og fornyelser – sidst har man installeret en elevator således, at gangbesværede søstre og brødre nemt kan komme ned i loge salen i under etagen. Endvidere er der foretaget en meget omfattende vedligeholdelse og reparation af møbler og udstyr i forbindelse med en større vandskade i bygningen.

Se det var fortællingen om den første Odd Fellow Ordens bygning i Spanien.

 

September 2015/Zbp